Co to jest rozwód?

Co to jest rozwód?

Szacuje się, że nawet blisko 40% małżeństw kończy się rozwodem. Ale czym właściwie jest rozwód?

Jaka jest definicja rozwodu?

Rozwód z definicji jest po prostu sądowym rozwiązaniem zawartego wcześniej związku małżeńskiego. Prawo rodzinne https://klimkowski-kancelaria.pl/227/prawo-rodzinne-gdansk w Polsce dopuszcza, by do takiej sytuacji mogło dojść zarówno na wniosek jednego, jak i obojga małżonków. Głównymi zagadnieniami wymagającymi dodatkowych ustaleń w przypadku rozwodu jest opieka nad ewentualnymi dziećmi oraz podział majątku klimkowski-kancelaria.pl.

Jakie są rodzaje rozwodu?

W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami rozwodu – przynajmniej jeśli chodzi o prawo świeckie. O innych typach małżeństw i sposobach ich kończenia opowiemy sobie później.

Prawo rodzinne w naszym kraju dopuszcza następujące rodzaje rozwodu:

  • Rozwód bez orzekania o winie,
  • Rozwód z orzekaniem o winie.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Z rozwodem bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków mamy do czynienia wtedy, gdy do zakończenia małżeństwa dochodzi wskutek porozumienia obu uczestniczących w nim stron. W takim wypadku małżonkowie nie wysuwają żadnych roszczeń wobec siebie, oraz zazwyczaj w takim wypadku jest też między nimi zgoda co do kwestii takich jak podział majątku.

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Ten rodzaj rozwodu spotykamy, gdy zakończenie małżeństwa odbywa się z winy jednego z małżonków. Zdarzają się również sytuacje, gdy w sądzie dowiedziona zostanie wina obojga małżonków. Zazwyczaj pojawiają się tu skomplikowane kwestie dotyczące podziału majątku. Rzadko małżonkowie są w stanie dojść w takich wypadkach do porozumienia samodzielnie, być może potrzebna będzie więc firma mediacyjna oraz kancelaria adwokacka.

Z jakiego powodu najczęściej się rozwodzimy?

Powody rozpadu małżeństw oczywiście mogą być najróżniejsze, jednak niektóre z nich pojawiają się częściej niż inne. O jakie konkretnie chodzi? Okazuje się, że najczęściej rozwodzimy się z powodu zdrady. Często jako powód rozwodów wymieniana jest także niezgodność charakterów. Prawie tak samo często przyczyną jest nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków. Kolejnym powodem są nieporozumienia związane z finansami. Tutaj dojść może do kłopotów przy podziale majątku. Prawo rodzinne dopuszcza również zakończenie małżeństwa wskutek nagannego stosunku do innych członków rodziny któregoś z małżonków.

Czym różni się rozwód od separacji?

Dla wielu osób rozwód i separacja mogą wydawać się bardzo podobnymi pojęciami. Czy rzeczywiście tak jest? Nie do końca. Separacja jest czymś innym niż rozwód. Separacja może być zarówno formalna, orzeczona sądem, jak i nie. Polega ona na tak zwanym stanie rozkładu pożycia małżeńskiego. Stan taki nie rozwiązuje według prawa rodzinnego małżeństwa, ale czyli nie umożliwia zawarcia kolejnego małżeństwa, ani nawet nie zwalnia ze wszystkich obowiązków wobec współmałżonka. Mimo to, w wielu krajach okres separacji musi poprzedzać rozwód, choć nie w Polsce. W rzeczywistości może jednak pomóc małżonkom przygotowującym się do rozwodu uporać się z wieloma trudnymi kwestiami, takimi jak toksyczne relacje, przemoc czy po prostu podział majątku.

Jak szybko można uzyskać rozwód?

Zawrzeć związek małżeński można nawet w ciągu miesiąca od podjęcia takiej decyzji. A jak wygląda sytuacja, gdy chcemy się rozwieść? Okazuje się, że okres ten wynosi najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Jednak niemal równie często będzie to prawie rok. Niestety może się także zdarzyć, że na wyrok sądu czekać będziemy dwa lata lub więcej. Jeśli zależy nam na szybkim rozwodzie, dobra kancelaria adwokacka Klimkowski pozwoli nam przyspieszyć cały ten zwykle niezbyt przyjemny proces.

Czy rozwód może dotyczyć małżeństw religijnych?

Niektórzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego nie tylko w ramach prawa rodzinnego, świeckiego, ale także na uroczystość religijną. Często obowiązują małżonków wówczas zasady stosowne dla danej religii. Okazuje się, że nawet w ramach jednej religii zasady te mogą się jednak różnić. Dla przykładu, kościół katolicki nie dopuszcza możliwości rozwodu. Specjalizująca się w tej dziedzinie kancelaria adwokacka może jednak doprowadzić do tak zwanego unieważnienia małżeństwa kościelnego, czego skutki są podobne do skutków rozwodu. Natomiast Reformowany Kościół Katolicki dopuszcza rozwody, a także możliwość wchodzenia w kolejne związki małżeńskie po zakończeniu poprzedniego. Również protestantyzm dopuszcza możliwość rozwodu w pewnych sytuacjach – takich jak porzucenie wiary przez jednego z małżonków lub dopuszczenie się zdrady. Podobnie jest w przypadku Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy. W Judaizmie sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, które z małżonków wnosi o rozwód i z jakiego powodu, zawsze jednak wiele do powiedzenia w sprawie rozwiązania takiego małżeństwa ma sąd rabinacki. Islam także dopuszcza możliwość rozwodu z kilku powodów. Jednym z nich jest upływ określonego czasu – niektóre małżeństwa zawierane są na określony czas, zawarty w umowie małżeńskiej. Powodem rozwodu w Islamie może być także apostazja jednego z małżonków.