Co to jest rozwód?

Co to jest rozwód?

Szacuje się, że nawet blisko 40% małżeństw kończy się rozwodem. Ale czym właściwie jest rozwód?

Jaka jest definicja rozwodu?

Rozwód z definicji jest po prostu sądowym rozwiązaniem zawartego wcześniej związku małżeńskiego. Prawo rodzinne w Polsce dopuszcza, by do takiej sytuacji mogło dojść zarówno na wniosek jednego, jak i obojga małżonków. Głównymi zagadnieniami wymagającymi dodatkowych ustaleń w przypadku rozwodu jest opieka nad ewentualnymi dziećmi oraz podział majątku.

Jakie są rodzaje rozwodu?

W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami rozwodu – przynajmniej jeśli chodzi o prawo świeckie. O innych typach małżeństw i sposobach ich kończenia opowiemy sobie później.

Prawo rodzinne w naszym kraju dopuszcza następujące rodzaje rozwodu:

  • Rozwód bez orzekania o winie,
  • Rozwód z orzekaniem o winie.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Z rozwodem bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków mamy do czynienia wtedy, gdy do zakończenia małżeństwa dochodzi wskutek porozumienia obu uczestniczących w nim stron. W takim wypadku małżonkowie nie wysuwają żadnych roszczeń wobec siebie, oraz zazwyczaj w takim wypadku jest też między nimi zgoda co do kwestii takich jak podział majątku.

Co to jest rozwód?Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Ten rodzaj rozwodu spotykamy, gdy zakończenie małżeństwa odbywa się z winy jednego z małżonków. Zdarzają się również sytuacje, gdy w sądzie dowiedziona zostanie wina obojga małżonków. Zazwyczaj pojawiają się tu skomplikowane kwestie dotyczące podziału majątku. Rzadko małżonkowie są w stanie dojść w takich wypadkach do porozumienia samodzielnie, być może potrzebna będzie więc firma mediacyjna oraz kancelaria adwokacka.

Z jakiego powodu najczęściej się rozwodzimy?

Powody rozpadu małżeństw oczywiście mogą być najróżniejsze, jednak niektóre z nich pojawiają się częściej niż inne. O jakie konkretnie chodzi? Okazuje się, że najczęściej rozwodzimy się z powodu zdrady. Często jako powód rozwodów wymieniana jest także niezgodność charakterów. Prawie tak samo często przyczyną jest nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków. Kolejnym powodem są nieporozumienia związane z finansami. Tutaj dojść może do kłopotów przy podziale majątku. Prawo rodzinne dopuszcza również zakończenie małżeństwa wskutek nagannego stosunku do innych członków rodziny któregoś z małżonków.

Czym różni się rozwód od separacji?

Dla wielu osób rozwód i separacja mogą wydawać się bardzo podobnymi pojęciami. Czy rzeczywiście tak jest? Nie do końca. Separacja jest czymś innym niż rozwód. Separacja może być zarówno formalna, orzeczona sądem, jak i nie. Polega ona na tak zwanym stanie rozkładu pożycia małżeńskiego. Stan taki nie rozwiązuje według prawa rodzinnego małżeństwa, ale czyli nie umożliwia zawarcia kolejnego małżeństwa, ani nawet nie zwalnia ze wszystkich obowiązków wobec współmałżonka. Mimo to, w wielu krajach okres separacji musi poprzedzać rozwód, choć nie w Polsce. W rzeczywistości może jednak pomóc małżonkom przygotowującym się do rozwodu uporać się z wieloma trudnymi kwestiami, takimi jak toksyczne relacje, przemoc czy po prostu podział majątku.

Jak szybko można uzyskać rozwód?

Zawrzeć związek małżeński można nawet w ciągu miesiąca od podjęcia takiej decyzji. A jak wygląda sytuacja, gdy chcemy się rozwieść? Okazuje się, że okres ten wynosi najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Jednak niemal równie często będzie to prawie rok. Niestety może się także zdarzyć, że na wyrok sądu czekać będziemy dwa lata lub więcej. Jeśli zależy nam na szybkim rozwodzie, dobra kancelaria adwokacka pozwoli nam przyspieszyć cały ten zwykle niezbyt przyjemny proces.

Czy rozwód może dotyczyć małżeństw religijnych?

Niektórzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego nie tylko w ramach prawa rodzinnego, świeckiego, ale także na uroczystość religijną. Często obowiązują małżonków wówczas zasady stosowne dla danej religii. Okazuje się, że nawet w ramach jednej religii zasady te mogą się jednak różnić. Dla przykładu, kościół katolicki nie dopuszcza możliwości rozwodu. Specjalizująca się w tej dziedzinie kancelaria adwokacka może jednak doprowadzić do tak zwanego unieważnienia małżeństwa kościelnego, czego skutki są podobne do skutków rozwodu. Natomiast Reformowany Kościół Katolicki dopuszcza rozwody, a także możliwość wchodzenia w kolejne związki małżeńskie po zakończeniu poprzedniego. Również protestantyzm dopuszcza możliwość rozwodu w pewnych sytuacjach – takich jak porzucenie wiary przez jednego z małżonków lub dopuszczenie się zdrady. Podobnie jest w przypadku Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy. W Judaizmie sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, które z małżonków wnosi o rozwód i z jakiego powodu, zawsze jednak wiele do powiedzenia w sprawie rozwiązania takiego małżeństwa ma sąd rabinacki. Islam także dopuszcza możliwość rozwodu z kilku powodów. Jednym z nich jest upływ określonego czasu – niektóre małżeństwa zawierane są na określony czas, zawarty w umowie małżeńskiej. Powodem rozwodu w Islamie może być także apostazja jednego z małżonków.

Przed pierwszą wizytą u prawnika

Porady prawne należą do czołówki najczęściej poszukiwanych usług.  Nic dziwnego, ponieważ  każdy z nas może chociaż raz potrzebować porady prawnej. Nie zawsze chodzi o poważne przestępstwo. Najczęściej klienci prawników oczekują porad w codziennych sprawach, np.: spadku, reklamowania towaru, czy różnego rodzaju umów. Prowadzenie firmy wymaga wsparcia prawnego. Wszystkie umowy, kontrakty, kwestie podatkowe, zadłużenia muszą być  obsługiwane zgodnie z wymogami prawa. 

Kiedy udać się do prawnika?

Prawnik pomaga w każdej sytuacji wymagającej opinii prawnej lub zastępstwa prawnego. Życie człowieka oparte jest na przepisach prawnych, które regulują każdą dziedzinę życia. Nieznajomość prawa nie chroni przed konsekwencjami https://klimkowski-kancelaria.pl/219/prawo-spadkowe-trojmiasto. Do prawnika można się udać w każdej sytuacji, której mamy wątpliwości prawne, potrzebujemy pomocy w napisaniu pisma procesowego, opinii prawnej, dokumentu urzędowego, obrony w sprawach karnych, prowadzenia spraw prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Prawnik jest konieczny podczas procesu sądowego. Prawnikowi można zlecić reprezentowanie klienta przed urzędami administracji publicznej, a także prowadzenie spraw o odszkodowania. Osobną kwestią usługi prawnicze dla firm bez względu na formę osobowości prawnej i wielkość przedsiębiorstwa.

Zobacz koniecznie:

 

Pierwsza wizyta u prawnika

Pierwsza wizyta u prawnika może być bardzo krępująca, zwłaszcza jeżeli dotyczy delikatnych spraw osobistych lub rodzinnych. Trudno jest czasami zwierzyć się obcej osobie ze swoich problemów. Wizyta zapoznawcza trwa około godziny i trzeba się umówić z wyprzedzeniem.  Klient powinien mieć przy sobie wszystkie dokumenty, które do tej pory zgromadził w sprawie, np.: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe oraz wydane w sprawie wyroki i postanowienia. Dla prawnika liczy się każda informacja. W przypadku wątpliwości, czy zabrać ze sobą jakiś dokument, lepiej mieć go przy sobie i zapytać prawnika, czy jest to rzecz istotna w danej sprawie.  Pominięte dokumenty zawsze można donieść lub dosłać e-mailem. Klient powinien mieć sprecyzowane oczekiwania i przemyśleć, na jakie ustępstwa może zgodzić się, czy dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporu. Dobrze jest przed wizytą zapisać wszystkie pytania, aby pod wpływem stresu nie zapomnieć o żadnej ważnej kwestii. Nie wolno niczego zatajać przed prawnikiem, bo może to oznaczać w przyszłości spore kłopoty i zwiększa ryzyko niepowodzenia. Szczerość klienta wobec prawnika/adwokata to podstawa współpracy. Prawnika obowiązuje tajemnica zawodowa i zasada bezstronności. Jest to osoba będąca wsparciem klienta i dba o jego interesy.

Jak wybrać prawnika?

W każdym mieście są dostępne usługi prawnicze. Warto wybrać kancelarię, jak najbliżej miejsca zamieszkania/siedziby firmy  lub sądu, w którym będzie dotyczyła się rozprawa. Zanim zostanie podjęta decyzja o skorzystaniu z usług prawnika, dobrze jest przeczytać opinie o tej osobie i jego kancelarii, sprawdzić jego kwalifikacje, kompetencje, a także doświadczenie w konkretnej dziedzinie prawa. Nie do końca dobrym pomysłem jest korzystanie z usług adwokatów, którzy twierdzą, że znają się na wszystkim.  Coraz powszechniejsze są specjalizacje prawników w określonych dziedzinach, np.: w sprawach spadkowych, karnych, spółek handlowych, czy w sprawach rodzinnych. Wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje to pewność, że sprawa, z którą zwraca się klient, zostanie poprowadzona z najwyższą starannością.  Dobrego prawnika  mogą polecić znajomi, którzy korzystali z usług danej kancelarii i są zadowoleni z jakości obsługi. Niestety, trzeba pamiętać, że w przypadku sprawy w sądzie trudno przewidzieć, jaki będzie wyrok, bo w przypadku sporu, sąd bierze pod uwagę argumenty obu stron.

 

Ile kosztują usługi prawnicze?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Cena zależy od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw, czy przygotowanych dokumentów. Przykładowe cenniki zawarte są na stronach internetowych. Inaczej rozliczana jest stała obsługa prawna firm. Zdarza się, że ze względu na charakter sprawy, np.: o przemoc w rodzinie, prawnicy stosują ulgi dla ofiar takich przestępstw. Średnia cena porady prawnej to widełki od 50 do 150 zł. Dokładną cenę podaje prawnik po zapoznaniu się ze sprawą. Dla  niektórych grup społecznych są dostępne darmowe usługi prawnicze w ramach poradnictwa obywatelskiego. Są one przeznaczone dla osób, które nie mogą ponieść kosztów komercyjnych usług prawniczych.

Znajomość prawa przydaje się na wielu etapach życia. Konieczność skorzystania z porady prawnej może wydarzyć się nagle. Pomoc prawna to realizacja konstytucyjnego prawa do obrony w sprawy sądowej. Lepiej zasięgnąć porady prawnej niż rozwiązywać samodzielnie problem wymagający analizy prawnej. Skorzystanie z pomocy prawnika pozwala uniknąć wielu problemów i przykrych konsekwencji. Polskie prawo jest skomplikowane, zawiera wiele luk i dość często podlega nowelizacjom praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, co może powodować zagubienie zwykłego obywatela.